Wydarzenia Ełk

reklama Elk

WIADOMOŚCI

Ełk

Zgodnie z zapowiedziami od stycznia 2017 r. w Ełku działa stacja monitoringu jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na terenie stadionu miejskiego MOSIR w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 27. Monitoring powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Badania prowadzone są w systemie automatycznym a wyniki pomiarów na bieżąco publikowane na stronie www.powietrze.wios.olsztyn.pl

Na powyższej stronie można znaleźć dane ze wszystkich stacji pomiarowych w województwie warmińsko-mazurskim (w tym Ełku), a także komunikaty WIOŚ dotyczące stanu powietrza.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Psia KUPA do kosza!

Zalegające na trawnikach zwierzęce nieczystości wywołują niechęć mieszkańców oraz sprawiają, że przestrzeń miejska staje się mało estetyczna i przyjazna.
Apelujemy o odpowiedzialność do właścicieli czworonogów. Aby utrzymać czystość na terenie miasta i zadbać o ogólną estetykę należy sprzątać nieczystości pozostawione przez zwierzęta wyprowadzane na spacery.

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Szkolna sala lekcyjna

Przedstawiciele ełckiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego od najbliższego poniedziałku będzie zbierajął podpisy o referendum ws. reformy oświaty. Podobnie jest w miastach w całej Polsce. ZNP sprzeciwia się likwidacji gimnazjów i wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Ich zdaniem spowoduje to likwidację szkół i zwolnienia nauczycieli.

Jak informuje media Alicja Hawrus, prezes ełckiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego zbiórka ws. referendum ruszy w mieście 6 lutego.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Ratusz w Ełku

Trwa nabór wniosków do VII edycji konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 15 lutego 2017 r. w sekretariacie UM Ełku, pok. 114.
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
1. wpisanym do rejestru zabytków;
2. będącym w złym stanie technicznym;
3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne;

Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi: 300 tys. zł
(zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zachęca osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze do składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ełku.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Natomiast dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta (pok. 114) kompletny wniosek wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Wnioski przyjmowane są do 15 lutego 2017 r.

Dokumenty (do pobrania) wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1.    Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest

2.    Oświadczenie ws braku zgłoszenia budowlanego do Starostwa Powiatowego w Ełku

3.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.    Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów

5.    Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie

Formularz wniosku dostępny także w UM Ełku, ul. Piłsudskiego 4 (pok. 242, II piętro) oraz na stronie

http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=87845

Informacji o programie udziela Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku, ul. Piłsudskiego 10, tel. 87 732-60-97. Więcej na:

·         www.wfosigw.olsztyn.pl/2017/01/30/programy-dotacyjne-2017-usuwanie-azbestu/

·         http://www.elk.pl/files/multimedia/files/2cc201e0015803f4c5dc5bf546120dd3.pdf

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Sąd Okręgowy

Jest decyzja Sądu Okręgowego w Suwałkach w sprawie zażalenia na areszt 41-letniego Algierczyka podejrzanego o zabójstwo 21-letniego Daniela w Ełku. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w noc sylwestrową przed jednym z barów z kebabem.

Larbi A. pozostanie w areszcie mimo, że jego obrońca zaskarżył decyzję o tymczasowym aresztowaniu swojego klienta.

Napisz komentarz (2 Komentarze)
Sesja rady powiatu

Dwie szkoły, na wniosek starosty Marka Chojnowskiego, zlikwidowali na czwartkowej (26.01) sesji radni powiatu ełckiego. Mowa tu o IV Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja oraz 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym. Szkoły praktycznie przestały funkcjonować w 2011 roku.

– Zmiana jest czysto kosmetyczna, gdyż szkoły te od dawna istnieją tylko na papierze – tłumaczy starosta Marek Chojnowski.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Spotkanie poświęcone „Ince” w Gimnazjum nr 1

Z rodziną Danuty Siedzikówny „Inki” spotkali się w czwartek (02.02.) uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ełku. Wyjątkowe spotkanie zorganizował Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, producent i scenarzysta filmowy. Jest on autorem filmu „Inka. Zachowałam się jak trzeba”, który został zaprezentowany uczniom i był początkiem dyskusji o życiu sanitariuszki. W spotkaniu w Gimnazjum nr 1 w Ełku uczestniczyła także ekipa filmowa, która nagrywała dyskusję z uczniami. Sceny z gimnazjalistami pojawią się w kolejnym filmowym projekcie Gołębiewskiego, który powstaje na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz

Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku został uhonorowany medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” podczas XI Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości. Organizatorem wydarzenia było Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, które co roku, po szczegółowej analizie sytuacji na rynku nieruchomości, prowadzonej przez ekspertów, decyduje o przyznaniu m.in. wybranym samorządowcom medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono”.

W tym roku, na podstawie uzyskanych wyników, Kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu medalem Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza za inwestycje i działania podejmowane w 2016 roku na rzecz rozwoju rynku nieruchomości.

Wśród tegorocznych laureatów, prezydent Ełku był jedynym przedstawicielem samorządów terytorialnych, który otrzymał to prestiżowe odznaczenie. Medal włodarzowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi wręczyła Przewodnicząca Kapituły Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak wraz z Sekretarzem Kapituły Zbigniewem Kubińskim.

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” przyznane Prezydentowi Ełku, jest wynikiem wspólnych działań i inicjatyw podejmowanych przez miejski samorząd. Istotnym dokumentem pomocnym w wyznaczaniu kierunków przemian w mieście jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Została ona przyjęta przez Radę Miasta w 2004 roku (zaktualizowana w 2014 r.). Dokument stanowi kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju miasta oraz warunki i etapy ich osiągania w obszarach: gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Strategia ukierunkowuje także działania podmiotów zaangażowanych w rozwój Ełku.

Wszystkie zmiany, jakie zachodzą w mieście Ełku od rewitalizacji kamienic i podwórek aż po wszelkie inwestycje przestrzenne są spójne ze Strategią, z której m.in. wynikają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto jest nimi pokryte niemal w 60%. Pod koniec 2016 roku opracowanych było prawie 60 planów. Dzięki temu istnieje możliwość regulacji zasad kształtowania zabudowy miejskiej i zagospodarowywania terenu. Wprowadza to ład architektoniczno – przestrzenny realizowany przez prowadzone rewitalizacje czy inwestycje developerskie.

Od końca lat 90. budownictwo mieszkaniowe w Ełku nieustannie się rozwija, a popyt na mieszkania z roku na rok staje się coraz większy. Dzieje się tak dlatego, że Ełk jest jednym z miast w Polsce, w którym przybywa mieszkańców. Są to m.in. młodzi ludzie z regionu, którzy osiedlają się tu z rodzinami, pracują i studiują. To z kolei powoduje, że w Ełku wciąż wzrasta również wskaźnik urodzeń. W 2016 roku inwestycje zabudowy wielorodzinnej w różnych częściach miasta realizowało siedmiu developerów, w tym jeden zewnętrzny z Białegostoku. W ostatnich tylko latach powstały w Ełku nowe osiedla jak: Tuwima, Sosnowa czy Nowe Miasto (nazwa inwestycji).

Samorząd miasta realizuje również inwestycje z myślą o mieszkańcach, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W latach 2006 – 2016 powstało w Ełku 110 mieszkań komunalnych oraz 86 socjalnych. Zlokalizowane są one w różnych częściach miasta, zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak również w wybudowanych wcześniej np. w celach usługowych, a następnie zaadaptowanych do wymogów socjalno – mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętymi planami prowadzone są prace rewitalizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kamienicach należących do miasta. Remonty obejmują głównie wykonanie nowych elewacji, termoizolacji lub dociepleń. Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodzą z funduszy remontowych wspólnot, kredytów bankowych oraz z budżetu miasta Ełku. Nowe elewacje przywracają historyczny wygląd naszych kamienic oraz poprawiają estetykę zabudowy wielorodzinnej, a tym samym zmieniają wizerunek przestrzeni miejskiej – szczególnie śródmieścia. W 2016 roku remonty przeprowadzono w 25 budynkach.

W ścisłym centrum ełccy developerzy także realizują inwestycje mieszkaniowe. Powstające kamienice łączą w sobie nowoczesność i funkcjonalność z historyczną estetyką. Nawiązując architekturą do istniejącej już zabudowy, doskonale wpisują się w przestrzeń śródmiejską i stanowią jej uzupełnienie. Do takich obiektów należą chociażby kamieniczki, które powstały w miejscu starego kina „Polonia”, przy promenadzie czy Parku Solidarności.

Od 6 lat w Ełku prezydent Ełku prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na remonty zabytków, takich jak m.in. XIX wieczne kamienice, a także zabytkowe obiekty sakralne. Każdego roku na ten cel z budżetu miasta przeznaczana jest kwota ok. 300 tys. zł. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na wszelkiego rodzaju prace, dzięki którym ełckie zabytki odzyskują swój dawny blask i historyczny wygląd.

Konferencja objęta została Honorowymi Patronatami: Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Fundusze Europejskie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Funduszy Europejskich w 2017 roku
na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Załóż działalność gospodarczą w 2017 roku. Projekty realizowane w 2017 roku w ramach FE”.

Termin i miejsce spotkania

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Pomoc żywnościowa

Od stycznia 2017 r. podwyższone zostały kwoty w ramach kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.

Bezpłatna pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych lub artykułów spożywczych. Dlatego pomoc ta trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

41 osób bezrobotnych z Ełku znajdzie zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych. Program ełcki ratusz wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje od kilku lat. Dwie trzecie wynagrodzenia funduje Urząd Pracy, jedną trzecią wypłaca Urząd Miasta z własnego budżetu.

Jak informuje Radio 5 Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku, zatrudnione osoby będą pracowały 10 godzin w skali tygodnia w jednostkach podległych miastu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Nowy „Miejski Dom Pogrzebowy”

Pod koniec roku 2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku zakończyło budowę nowego „Miejskiego Domu Pogrzebowego”, znajdującego się przy cmentarzu komunalnym nr 1 w Ełku. Inwestycję sfinansowano z odpisów amortyzacyjnych PUK w Ełku naliczanych na rok 2016 służących odtworzeniu majątku spółki.

Budowa trwała od lutego do grudnia 2016 r.

„Miejski Dom Pogrzebowy” o łącznej powierzchni użytkowej ok. 167 m2 składa się z dwóch przestronnych sal pogrzebowych oraz zaplecza sanitarnego.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Ratusz w Ełku

Ponad stuletni budynek ełckiego ratusza już niebawem może doczekać się remontu. Samorządy miasta i powiatu, które mają tam swoje siedziby, złożyły wniosek o dofinansowanie na ten cel ze środków Unii Europejskiej.
Ze wstępnych szacunków wynika, że modernizacja elewacji i dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 4 może kosztować około 3 mln złotych.
– Dofinansowanie unijne będzie stanowiło około 85 procent tej kwoty – powiedział Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Kolejna siłownia terenowa powstanie przy ul. Jeziornej na osiedlu Baranki

Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz monitoringu przy ul. Jeziornej na osiedlu Baranki w Ełku.

Wykonawca wyłoniony w przetargu: APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia. Łączna wartość inwestycji to 95 119,37 zł.

 

Obecnie teren przewidziany pod montaż urządzeń treningowych jest uporządkowany, wyrównany i pokryty zielenią. Wokół tego terenu są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Natomiast przy ciągach pieszych zlokalizowane są ławki, kosze oraz oświetlenie parkowe. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż nowych urządzeń takich jak m.in.:

Napisz komentarz (2 Komentarze)
„Innowacyjne usługi na rzecz seniorów”

Samotność, wykluczenie społeczne i informacyjne, czy bariery architektoniczne. To tylko niektóre problemy z jakimi borykają się na co dzień osoby starsze. O możliwościach ich rozwiązania rozmawiano w środę (01.02.) w Ełku. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Innowacyjne usługi na rzecz seniorów”. To ogólnopolski projekt, którego inicjatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa. W Ełku o seniorach i ich problemach rozmawiali przedstawiciele miejskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz sami seniorzy zrzeszeni w związkach, klubach i stowarzyszeniach.

Tags:
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wideo informacje

Kategoria: Inne

Ełk Wiadomości miejskie 22 12 2017

Kategoria: Wiadomości lokalne

Z forum

Więcej tematów »

Kalendarz imprez Ełk

loader

kominki grille wedzarnie

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Portal Miasta Ełk - wirtualnyElk.pl to informacje, wydarzenia, kalendarz imprez, ogłoszenia i forum.
Zaloguj

Loguj przez FACEBOOK